Prof. dr. M.D. Waldinger overleden

Geachte lezer

Wij moeten helaas meedelen dat Prof. dr. M.D. Waldinger is overleden.

Zijn praktijken in Amstelveen en Antwerpen zijn opgeheven.

Voor Nederlandse patiënten: U kunt, ook voor voortzetting van uw medicatie, contact opnemen met uw huisarts. Uw medisch dossier kan bij ons worden opgevraagd via email praktijkwaldinger@gmail.com

Voor Belgische patiënten: Wij adviseren u contact op te nemen met uw huisarts. Uw medisch dossier kunt u opvragen bij het Centrum voor Integrale Psychotherapie (CIP), Generaal van Merlenstraat 46, 2600 Antwerpen. U kunt daartoe een email sturen aan cathmarcq@hotmail.com

Voor patiënten uit het HagaZiekenhuis: Indien u voor 2014 onder behandeling was van Prof. dr. Waldinger in het Haga Ziekenhuis dan kunt u uw dossier opvragen via de polikliniek psychologie en psychiatrie van het HagaZiekenhuis via tel. 070 2102086

Voor niet medische, zakelijke aangelegenheden: U kunt u een email sturen naar de gevolmachtigde vereffenaar van de nalatenschap van Prof. dr. M.D. Waldinger via md@waldinger.demon.nl

Met vriendelijke groet

Medisch team afwikkeling praktijken Waldinger

Prof. dr. M.D. Waldinger