Om te bepalen welke behandeling het beste bij de problematiek van de volwassene aansluit, vinden eerst 2 tot 3 diagnostische gesprekken plaats bij klachten van somberheid, angsten of dwangmatigheid. Bij seksuele problematiek wordt de diagnose meestal in 1 gesprek gesteld.

Voor het maken van een diagnose moeten vaak ook vragenlijsten worden ingevuld.

In een adviesgesprek worden vervolgens de bevindingen besproken, en wordt de diagnose medegedeeld. Tevens wordt besproken welke behandeling het beste bij de problemen aansluit.
Na het advies gesprek, zal indien nodig meteen met de behandeling worden gestart. Tussen het maken van de diagnose en behandeling zit geen wachtlijst.

Indien een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de diagnose, krijgt de patient altijd een copie hiervan toegestuurd.