• verwijsbrief huisarts
  • identiteitsbewijs
  • verzekeringspasje
  • eventueel verslagen van eerdere hulpverlening
De wachtlijst wisselt van 1 week tot 3 weken
U wordt verzocht afspraken minstens 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij een no-show of niet tijdig afzeggen van een afspraak worden u echter geen kosten in rekening gebracht.
De afspraken duren gemiddeld 30, 45 of 60 minuten. Mocht u te laat komen, dan duurt de afspraak korter. De eindtijd blijft hetzelfde.
De praktijk is geopend van maandag t/m donderdag. Op deze dagen kunt u tussen 11.00 en 14.00 uur en tussen 15.00 en 17.00 uur telefonisch contact met de praktijk opnemen (tel: 020-6404466) en –indien nodig- een voicemail bericht achterlaten. Er wordt naar gestreefd u zo snel mogelijk terug te bellen.

U kunt ook een e-mail sturen naar info@praktijkwaldinger.nl. Na ontvangst van de e-mail wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.
Buiten praktijk dagen kunt u in het geval van een crisis situatie contact opnemen met uw huisarts of huisartsenpost. Indien nodig kan de huisarts/huisartsenpost u verwijzen naar een spoedeisende hulp.
De duur van een behandeling hangt af van de ernst en aard van de klachten en zal in gezamenlijk overleg worden vastgesteld.
Een arts heeft een beroepsgeheim, hetgeen wil zeggen dat vertrouwelijke informatie niet met derden wordt gedeeld.

Bij psychiatrische problematiek wordt door de Praktijk Waldinger wel periodiek schriftelijk (beknopt) terugkoppeling gegeven aan de huisarts. Daarnaast is het verstrekken van bepaalde gegevens aan uw zorgverzekeraar een vereiste om voor een vergoeding in aanmerking te komen.
U dient zelf vooraf kenbaar te maken als u bezwaar heeft tegen deze uitwisseling van informatie.
Bij seksuele problematiek wordt door Praktijk Waldinger geen schriftelijk terugkoppeling gegeven aan uw huisarts, omdat dit zeer privacy gevoelige informatie betreft. Alleen na overleg met u wordt indien nodig de huisarts op de hoogte gebracht van uw consultatie.
Let op. Om de privacy te waarborgen is de praktijk zo ingericht dat u geen andere mensen in de wachtkamer zult zien. De uitgang van de praktijk gaat niet via de wachtkamer waar u binnen bent gekomen.
Indien u een klacht heeft, dient u dit zo spoedig mogelijk bij mij kenbaar te maken.